Sopocka Asocjacja Trenerska.

Zwiększamy efektywność organizacji. 

Oferta szkoleń

 • Warsztaty na temat sprzedaży i obsługi klienta
 • Szkolenia menedżerskie w oparciu o metodę Zarządzania Sytuacyjnego
 • Organizowanie zespołów trenerów sprzedażowo - produktowych.
  • Dbałość o rozwój zawodowy trenerów, rozwijanie umiejętnosci
 • Doradztwo
 • Autorskie warsztaty projektowania profili kompetencyjnych na stanowiskach pracy.

 • Każde szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu i w atmosferze sprzyjającej nauce. Dominującymi formami zajęć są te, które angażują uczestników. Lwią część czasu szkolenia pochłaniają zadania indywidualne i grupowe, dyskusje, analizy przypadków. Wykłady trenera są ograniczone do niezbędnego minimum - stanowią około 15 % czasu szkolenia. 
 • W trakcie wdrażania nowych umiejętności, uczestnicy mogą wziąć udział w sesjach coaching- mentoringowych, które wzmacniają efekty warsztatów. 
Zachęcamy do kontaktu przełożonych uczestników. Wspólnie ustalimy działania wdrożeniowe, które pomogą przenieść nową wiedzę z sali szkoleniowej do codziennej praktyki.


Tematy szkoleń.

Warsztat "Sukces menedżera". 

Intuicja i naturalne predyspozycje nie wystarczają do tego by być liderem projektu, kierownikiem zespołu pracowników. Dzięki temu szkoleniu poznasz jakie są etapy rozwoju pracownika i zastosujesz odpowiednie metody kierowania. W ten sposób utrzymasz dobra atmosferę w zespole. Dopasowując zadania do możliwości pracownika przyczynisz się do podniesienia jego rozwoju, motywacji i łatwiej doprowadzisz projekt do pozytywnego finału.

więcej...

Warsztat "Sprzedaż oparta na zaufaniu".

Szkolenie dla pracowników sprzedaży, działów handlowych. Wypracujesz na nim sposób sprzedaży oparty na zaufaniu klienta do marki, produktu i sprzedawcy. Ten model sprzyja budowaniu trwałych relacji, dlatego klienci pozostają wierni i kupują kolejne towary i usługi.
więcej...

Warsztat "Szkolenia, które sprzedają".

Warsztat dedykowany osobom, które będą pełnić rolę trenerów produktowych lub chcących doskonalić swoje umiejętności na tym polu. Powinien w nim wziąć udział każdy,  kto przekazuje swoją wiedzę i umiejętności klientom zewnętrznym i wewnętrznym po to, aby zwiększyć sprzedaż produktów. 

więcej...

Warsztat "Prezentacje, które sprzedają".

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się jak komponować swoje prezentacji i przekonywająco je wykonywać.  Dowiesz się jaka powinna być struktura prezentacji i slajdu. Będziesz umiał dobrać argumenty do grupy, do której mówisz. 

więcej...


Szkolenia otwarte.

Warsztat "Projektowanie profili kompetencyjnych".

Aby bez nadmiernych wydatków, kierować rozwojem pracowników potrzebna jest znajomość ich rzeczywistych kompetencji w stosunku do oczekiwań organizacji. Ten warsztat poświęcony jest temu, w jaki sposób mierzyć oczekiwania i stan faktyczny. Dzięki temu organizacja może planować działania rozwojowe dla pracowników i podejmować tylko te, które są niezbędne. Może lepiej panować nad procesem rekrutacyjnym oraz systemem promocji i zastępowalności pracowników.

więcej...


Formy współpracy

Szkolenia otwarte.

Szkolenia otwarte.

Możesz się na nie zarejestrować i kupić bilet. Terminy i miejsca znajdziesz na odpowiednich podstronach.  Szkolenia dla grup zamkniętych.

Są one odpowiednią formą warsztatów, dla organizacji, które chcą zorganizować szkolenie dla 5-15 pracowników.  Program szkolenia jest przygotowywany pod kątem specyficznych potrzeb firmy. Taka personalizacja oznacza położenie nacisku na wybrane zagadnienia w zależności od potrzeb i obszarów działania firmy . 


skontaktuj się

Szkolenia dla grup zamkniętych.

Stała współpraca. Doradztwo.

Prowadzenie zespołów trenerów sprzedażowo - produktowych.

Doradztwo w zakresie 

 • diagnozy luk kompetencyjnych i rozwoju kompetencji sprzedażowych i kierowniczych
 • opracowywanie standardów sprzedaży i obsługi klientów
 • testów wiedzy i e-learningu
 • opisów stanowisk i tworzenia profili kompetencyjnych
 • rekrutacji